Jenis-jenis Sihir [Bag. 5]


5. Sihir Khumul (Stress)
Senin, 16 Muharram 1438 H - 17 Oktober 2016


a. Tanda-tanda Sihir Khumul (Stress) :
- Suka menyendiri
- Mengisolir diri secara penuh dan tidak mau bergaul dengan orang lain
- Selalu diam
- Hilang ingatan
- Pusing terus menerus
- Diam dan tenang

b. Proses terjadinya :

Sihir ini dilakukan oleh seorang tukang sihir dengan mengirimkan jin kepada korbannya dan memerintahkanya untuk menguasai akal pikiranya sehingga si korban akan menyendiri dan menjauh dari orang banyak. kemudian jin itu melakukan perintah si tukang sihir sesuai dengan kemampuanya sehingga akan muncul tanda-tanda pada si korban dengan kuat atau lemahnya jin tersebut. [Bersambung]

Comments