7. Apa Bedanya Ruqyah Syar'iyyah dengan Ruqyah Syirkiyyah?

7. Apa Bedanya Ruqyah Syar'iyyah dengan Ruqyah Syirkiyyah?


Jawab:

Kalau Ruqyah Syar'iyyah memohon pertolongan kepada Allah dengan cara dan bacaan-bacaan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Sedangkan Ruqyah Syirkiyyah memohon bantuan kepada selain Allah, atau memohon kepada Allah sekaligus memohon juga kepada yang lain, bacaannya pun tidak pernah diajarkan Rasulullah dan para sahabatnya, walaupun kadang-kadang caranya mirip dengan ruqyah syar'iyyah atau mengkombinasikan antara ruqyah yang syar'iyyah dengan yang syirkiyyah, dengan begitu pelakunya telah mencampuradukkan yang haq dengan yang bathil, dan perbuatan seperti itu sangat disukai oleh syetan. Naudzubillahi Min Dzalik

Kumpulan Tanya Jawab Ruqyah

Comments